سایت سرگرمی تفریحی elmax http://www.elmax.ir 2018-11-16T23:34:28+01:00 text/html 2015-10-08T16:46:00+01:00 www.elmax.ir sajjad باختم،بدجورباختم... http://www.elmax.ir/post/121 عشق یعنی نرسیدن به کسی که یه روزی تموم زندگیت بود...<br> text/html 2014-05-04T19:58:07+01:00 www.elmax.ir sajjad آخی طفلکی ههههههههه. . . http://www.elmax.ir/post/118 <div align="center"><a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><br><p style="text-align: center;"><font><font class="text4"><span><img alt="177309_994.gif" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/7/12/177309_994.gif"></span></font></font></p></a></div> text/html 2014-05-02T19:42:06+01:00 www.elmax.ir sajjad عجیب ترین خطای دید . . . ! ! ! http://www.elmax.ir/post/117 <div align="center"><br><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <br><br><p style="text-align: center;"><font size="3">چه کسای بالا و چه کسای پایین هستند؟<a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><p><br></p><p><span class="text-content-asli"> <img alt=" تصاویر زیبا از خطای چشم " src="http://uc.niksalehi.com/images/pjrt3q3mcqiopzf98pfk.jpg" border="0"></span></p> <div class="TopPost"> </div> <img src="http://s3.picofile.com/file/7421955806/180241_483175528363209_1616724306_n.jpg" style="width: 544px; height: 387px;"> </div></div></a></font></p></div></div></div> text/html 2014-05-01T21:33:03+01:00 www.elmax.ir sajjad طنز(محض خنده) . . . ! http://www.elmax.ir/post/116 <div align="center"><br><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <div class="Title"><br></div> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span lang="FA">طرف قد 2 متر و نیم، وزن 140، بازوش دور کمر من، فاقد هرگونه چربی تو تلویزیون اومده می</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl"><strong><span lang="FA"><br></span></strong></p><p class=" " dir="rtl"><strong><span lang="FA">گه توصیه من به جوونا اینه که از مکمل ها استفاده نکنند</span></strong></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span lang="FA">خودِ لامصبت آخه با نون و پنیر اینجوری شدی؟</span></strong></font></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span lang="FA">زندگی همیشه در جریانه ولی ما رو در جریان نمی ذاره</span><span dir="ltr">!</span></strong></font></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span lang="FA">جای خالیش را نه کتاب پر می کند، نه قهوه، نه حتی سیگار، من دلم آی فون 5 می خواهد</span><span dir="ltr">.</span></strong></font></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr">&nbsp;</span></p><strong></strong><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4">برای مشاهده بقیه مطلب مراجعه نمایید . . .&nbsp; </font></span><br></div></div></div> text/html 2014-04-30T20:59:27+01:00 www.elmax.ir sajjad بیماری باروحیه عالی . . . ! ! ! http://www.elmax.ir/post/115 <div align="center"><a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><br> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><br> </span></strong> <img src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/esfand91/motaharrek/04.gif" border="0" height="296" width="400"></div></div></a></div> text/html 2014-04-29T21:50:37+01:00 www.elmax.ir sajjad عجب اعتمادبنفسی . . .! ! ! http://www.elmax.ir/post/114 <div align="center"><a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><br><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><br> </span></strong> <img src="http://rozanehonline.com/rozanehgroup/esfand91/motaharrek/14.gif" border="0" height="298" width="400"></div></div></a></div> text/html 2014-04-29T13:15:30+01:00 www.elmax.ir sajjad چه داداش مهربونی...!!!! http://www.elmax.ir/post/113 <div align="center"><br><a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><br> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"><font color="#ffde0d"> <div id="postbody"> <span><p align="center"><strong><font size="3"><img src="http://www.taknaz.ir/upload/73/0.633141001354352291_taknaz_ir.gif"></font></strong></p></span></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></a><br></div> text/html 2014-04-29T12:47:43+01:00 www.elmax.ir sajjad حرکات دخترخانوما در زمانهای مختلف (طنز) http://www.elmax.ir/post/112 <div align="center"><h1><span style="font-size: small;">وقتی که مهربونن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل یه خرگوش ملوس دوست داشتنین!!<br> <br> وقتی که اعصبانی میشن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل دیونه ها میشن دیگه نمیشه رفت سمتشون!!<br> <br> وقتی قرمیزنن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل مگس میرن رو اعصابت!!<br> <br> وقتی که ناز میکنن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل یه بچه نق نقو اعصابتو خورد میکنن!!<br> <br> وقتی که دروغ میگن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> قیافشون شبیه سوسک میشه(نکته کنکوری)!!<br> <br> وقتی ناراحت میشن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل یه گنجشک تیر خورده دلسوز میشن!!<br> <br> وقتی خوشحال میشن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل کانگورو اینور اونور میپرن!!<br> <br> وقتی جیغ میزنن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل یه سوزن که بهت میزنن از جا میپری!!<br> <br> وقتی که بترسن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل موش سریع یه جا قایم میشن!!<br> <br> وقتی خجالت بکشن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل لبو قرمز میشن!!<br> <br> وقتی که حرف میزنن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل رادیو خراب باید بزنی تو سرش تا قطع شه!!<br> <br> وقتی که گریه میکنن <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>———-&gt;</strong></span> مثل بچه های شیش ماهه حتما باید نازش کنی تا آروم شه!!</span></h1></div> text/html 2014-04-27T14:12:00+01:00 www.elmax.ir sajjad اشک... http://www.elmax.ir/post/111 <div align="center"><br><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font style="font-size: 12pt;" color=" #e40001 " face="tohoma"><font style="font-size: 8pt;" color=" #000000 " face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><div style="font-size: 11px; background-color: rgb(254, 250, 251); text-align: center; color: rgb(255, 51, 51);"><font face="impact" size="5"><span style="font-size: large;"></span></font></div><div style="text-align: center; text-transform: none; text-indent: 0px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; white-space: normal; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: large; color: rgb(255, 0, 0);"><font style="color: rgb(255, 51, 51);" face="impact" size="5">یعنی واقعا دوسش داره.&nbsp; .&nbsp; .</font><font face="courier new, courier, monospace"><font face="impact" size="5"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"></span></font></font><strong><font face="courier new, courier, monospace"><br><br><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2012_17381169041364232652.18.gif"><br><br></font></strong><font face="courier new, courier, monospace" size="5"><font face="times new roman,times,serif">اما وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه <br>یعنی دیگه هیچوقت<br>نمیتونه کسی رو مثل اون دوس داشته باشه</font></font><strong><font face="courier new, courier, monospace"><br><br><br><img src="http://up.hammihan.com/img/userupload_2012_8436284071364232372.13.gif"></font></strong></span></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2014-04-01T15:48:47+01:00 www.elmax.ir sajjad اس ام اس سیزده بدر93 http://www.elmax.ir/post/105 <div align="center"><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">سیزده بدر که می <a href="www.elmax.ir" target="_blank" title="">ر</a>سه</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">نوبت عاشق شدنه</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">نوبت آشه رشته و</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">سبزه به آب سپردنه</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">سیزدتون بارونی و شاد</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: olive; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: black; font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: black; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">elmax.ir</span><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: red;">♥</span><span style="color: red; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: Arial;"></span></h3><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">پشت سر بغض های جا مانده</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">پیش رو مرگ ماهی قرمز</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">باورم این که نیستی امسال</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">رفته ای تا همیشه تا هرگز</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;"><a href="www.elmax.ir" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: olive; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: black; font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: black; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">elmax.ir</span><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: red;">♥</span><span style="color: red; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span></a></span><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: Arial;"></span></h3><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"></p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">سیزده بار زی<a href="www.elmax.ir" target="_blank" title="">ر</a> لب گفتم</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">رفتنت مث<a href="www.elmax.ir" target="" title="">ل</a> سیزده شوم است</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">خسته ام خسته از غروری که</p><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;">به شکستن همیشه محکوم است</p><h3 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(0, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: olive; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: black; font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span><span style="color: black; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 204, 0); font-size: 12pt; font-family: Arial;">elmax.ir</span><span style="color: rgb(153, 153, 153); font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: red;">♥</span><span style="color: red; font-size: 12pt; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 0, 255); font-size: 12pt; font-family: Arial;">♥</span></h3><p style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"></p><br><br><br><font size="5">برای مشاهده بقیه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font><br></div> text/html 2014-03-01T18:45:21+01:00 www.elmax.ir sajjad ایده های جالب برای تزیین هدیه ولنتاین . . . ! http://www.elmax.ir/post/90 <a href="www.elmax.ir" target="" title="..."><div align="center"><br> <p class="imgarticle"> <img title="ولنتاین, روز ولنتاین, هدیه ولنتاین" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hha9-13.jpg" alt="ولنتاین, روز ولنتاین, هدیه ولنتاین"> </p><br><p class="imgarticle"> <img title="ولنتاین, روز ولنتاین, هدیه ولنتاین" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hha9-14.jpg" alt="ولنتاین, روز ولنتاین, هدیه ولنتاین"> </p> <p class="imgarticle" style="text-align: center;"><span style="color: #a21a53;">تزئین هدیه</span></p><font size="5">برای مشاهده بقیه مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید...</font></div><br><br><br></a><a href="elmax.ir" target="" title=""> </a> text/html 2014-02-18T23:10:36+01:00 www.elmax.ir sajjad گل لاله...!!! http://www.elmax.ir/post/98 <div align="center"><br><br><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><br> <div style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit decoded" alt="گل لاله" src="http://pic.photo-aks.com/photo/nature/flowers/tulip/large/Red-and-White-Tulips.jpg" border="0" vspace="0" width="490" height="306" hspace="0"></div></a><br></div> text/html 2014-02-15T22:50:55+01:00 www.elmax.ir sajjad گلچین زیباترین عکس های دریا و ساحل...!!! http://www.elmax.ir/post/97 <a href="elmax.ir" target="" title=""><div align="center"><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><div align="center"><br> <img alt=" عکس های زیبا از دریا ۸ 3324" src="http://www.tasvirnama.ir/images/2012/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-8.jpg" width="636" height="477"><br>عکس خیلی زیبا از دریا و یک جزیره ای جالب و شگفت انگیز در وسط دریا.<br><img alt=" عکس های زیبا از دریا 3323" src="http://www.tasvirnama.ir/images/2012/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-7.jpg" width="636" height="396"><br>زیباترین عکس از یک ساحل دیدنی دریای آرام بخش و زیبا.</div></a></div></a><a href="elmax.ir" target="" title=""><div align="center"></div> </a> text/html 2014-02-14T14:05:37+01:00 www.elmax.ir sajjad عجیب ترین جاذبه های طبیعی جهان http://www.elmax.ir/post/96 <div align="center"><a href="elmax.ir" target="" title=""><br> <h2 style="text-align: right;" class="hl">عجیب ترین جاذبه های طبیعی جهان</h2> <div style="text-align: right;" class="content" id="cms-body"> <p>۱- پاموکل (ترکیه)</p> <p> </p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-3306" src="http://far30.net/wp-content/uploads/2012/05/011.jpg" width="450" height="624"></p></div></a></div> text/html 2014-02-05T20:06:35+01:00 www.elmax.ir sajjad ax http://www.elmax.ir/post/95 <div align="center"><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="عکس عاشقانه قلب عاشق" src="http://s2.picofile.com/file/7983095799/Love_heart.jpg" border="0" vspace="0" width="484" height="475" hspace="0"></a><br><br><br><br><br><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/95/atrty/1391797468/avrvy/1117252//key/elmax.ir" target="" title=""><font style="font-size: 16pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font size="3">عشق</font></font></font></font></a><a href="elmax.ir" target="" title=""><font style="font-size: 16pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font size="3"> یعنی خون لاله بر چمن</font></font></font></font> <br>عکس قلب یک عاشق بی تاب</a><br><br><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><img class="decoded" alt="عشقhttp://afghanistan-girl.blogsky.com/1392/08/04/post-76/Pictures-of-love" src="http://s4.picofile.com/file/7982896555/Love_Poem_5.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a><br><br><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><font style="font-size: 16pt;" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font size="3">عشق یعنی سوختن با ساختن </font></font></font></font></a><br><br><br><a href="elmax.ir" target="" title=""><img class="shrinkToFit decoded" alt="عکس عاشقانه زیبا" src="http://s1.picofile.com/file/7982896983/love.jpg" border="0" vspace="0" width="502" height="376" hspace="0"></a><br><br><br><font size="4">برای مشاهده بقیه تصاویراذامه مطلب مراجعه کنید...</font><br></div>